Sedan en tid tillbaka finns möjlighet att vara med på mina förinspelade

zumbaklasser online, ca två dagar i veckan.
Sök på"Marikas Zumba" på facebook, så hittar du informaion där om datum,

tider och hur man anmäler sig.

Välkommen!