Höstterminen är igång även för zumbaklasserna.
Sök på "Marikas Zumba" på facebook, så hittar du informaion där
om datum,
tider och hur man anmäler sig.

Välkommen!