Kursnivåer

 

Newcomer

För dig som aldrig har dansat linedance förut eller för dig som har dansat

lite tidigare och känner att du vill börja om från början. Inga förkunskaper

krävs första terminen. Utlärningstempot är ca 8-12 danser per termin. Även

repetition av redan inlärda danser.

 

Novice

För dig som dansat flera terminer och känner att du hänger med. Danserna

är lite svårare, men utlärningstakten är ganska lugn. Utlärningstempot är ca 8-10

danser per termin. Danserna är av blandade karaktärer och både nya och lite äldre

danser lärs ut. Den här nivån passar dig som klarar lite svårare danser, övar lite själv

eller socialdansar. Även repetition av redan inlärda danser.

 

Intermediate

Den här kursen rekommenderar vi för dig som utan problem hänger med och

har dansat några år. Här är utlärningstempot lite högre och det krävs att du

känner dig säker med terminologin och dansar mycket. Vi försöker få med minst

en dans ur varje karaktär. För att få ut det mesta av den här nivån förutsätts

att du går och socialdansar, övar eller jobbar en del på egen hand. Även repeti-

tion av redan inlärda danser.