OBS! Denna hemsida kommer att stängas ner under november 2022


Kurser höstterminen 2022

 

Då vi håller på att avveckla föreningen har vi inte möjlighet att starta nya

grupper eller ta in nya dansare i befintliga grupper, utan håller bara kurser

för dem som sedan tidigare är eller har varit medlemmar i föreningen.

Tisdagar kl. 18:30-20:00

Kursstart 6 september

Onsdagar kl. 18:00-19:30

Kursstart 7 september