Vårterminen 2022

Tisdagar kl 18:30-20:00 &
Onsdagar kl 18:00-19:30


Instruktörer: Marika, Tina och Anton

Utlärt

Även dansat

v 7

Repetition

ABBA Magic             Have You Ever Seen The Rain
1-2-3-4                   All The King's Horses
Reason To Stay        Gypsy Queen

(Inspiration)            (Ticket To The Blues)  

v 8 

Repetition

I Close My Eyes        Lonely Blues
Rock & Roll               Southern Dreams
Alice                        Senorita La-La-La
Before The Devil       Such A Fool
(Reason To Stay)      (All The King's Horses)

v 9

ABBA Magic              Rock & Roll
Senorita La-La-La     Have You Ever Seen The Rain
1-2-3-4                    Southern Dreams
I Close My Eyes         (Gypsy Queen)

v 10 

Such A Fool              Lonely Blues
Heavenly Cha           Reason To Stay
Rock & Roll              Southern Dreams
(Alice)

v 11

Alice                       All The King's Horses
Inspiration              Dance Before You Leave Me
1-2-3-4                  Heavenly Cha
(Gypsy Queen)        (Such A Fool)           

v 12

ABBA Magic             Heavenly Cha

That's Ok                Dance Before You Leave Me

(Reason To Stay)     (Lonely Blues)
(Such A Fool)

v 13 

INSTÄLLT

-

v 14

Repetition + ev A Cowboy And A Dancer som bonusdans

I Close My Eyes      Wintergreen
That's Ok               Dance Before You Leave Me
Heavenly Cha

v 15

PÅSKLOV

-

v 16

That's Ok               Heavenly Cha
Reason To Stay       A Cowboy And A Dancer
Wintergreen          (Dance Before You Leave Me)
(Rock & Roll)

v 17 

ABBA Magic            Wintergreen
Smooth Talkin'        A Cowboy And A Dancer
Southern Dreams    Gypsy Queen
That's Ok               Dance Before You Leave Me

v 18

That's Ok               Smooth Talkin'
Inspiration             Dance Before You Leave Me
Sweet Release       All The King's Horses
Reason To Stay      (Lonely Blues)
(Southern Dreams)

v 19

I Close My Eyes      Sweet Release
Smooth Talkin'       Gives Me Shivers
Such A Fool           1-2-3-4
That's Ok

v 20

Dans


Utlärda danser aktuell
OBS! Denna hemsida kommer att stängas ner under november 2022.


Höstterminen 2022

Tisdagar kl 18:30-20:00

Onsdagar kl 18:00-19:30

Instruktörer: Marika, Tina och Anton

Utlärt

Utlärt

v 36

Repetition

Repetition 

v 37 

v 38

Dans

v 39

v 40

Dans

v 41

v 42

Dans

v 43

v 44

Dans

v 45

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v 46 

v 47

Dans

v 48

Dans

Dans