Utlärda danser aktuell


Vårterminen 2020
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:30

Tisdag

kl 19:45-21:15

Onsdag

kl 18:00-19:30

Nivå

High Novice

Intermediate

Low Novice

Instruktörer

Tina ochMarika

Anne-Britt och Sara

Marika och Anton

v 6

Repetition

Repetition

Repetition

v 7

v 8

v 9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

v 10

v 11

v 12

Uppehåll

Uppehåll

Uppehåll

v 13

Uppehåll

Uppehåll

Uppehåll

v 14

Uppehåll

Uppehåll

v 15

Uppehåll

Uppehåll


Uppehåll


kl 18:00-19:00

kl 19:10-20:10

kl 18:00-19:00

v 16 (Folkets Park)

Repetition

v 17 (Folkets Park)

v 18 (Folkets Park)

v 19 (Folkets Park)

Repris föregående vecka

Repris föregående vecka


v 20 (Folkets Park)

v 21 (Folkets Park)

Dans

v 22 (Folkets Park)

Repetition

Repetition

Repetition