Utlärda danser aktuell


Höstterminen 2021

Tisdagar kl 18:30-20:00 &
Onsdagar kl 18:00-19:30


Instruktörer: Marika, Tina och Anton

Utlärt

Även dansat

v 36

I Close My Eyes       Before The Devil
Senorita La-La-La    Ticket To The Blues

Such A Fool

v 37 

I Close My Eyes       Inspiration
Senorita La-La-La    Before The Devil

Such A Fool             Ticket To The Blues

v 38 

Such A Fool             Senorita La-La-La

Inspiration              Before The Devil

Alice                       Ticket To The Blues

v 39 

I Close My Eyes        Alice
Southern Dreams     Inspiration

Ticket To The Blues   Before The Devil

v 40

Such A Fool              Alice

Rock & Roll               Southern Dreams

Inspiration

v 41

Lonely Blues             Alice

Rock & Roll               Southern Dreams

Inspiration

v 42 

Ticket To The Blues     Rock & Roll 

Gypsy Queen             Lonely Blues

Southern Dreams      (Senorita La-La-La)

v 43

I Close My Eyes        Rock & Roll
Reason To Stay         Gypsy Queen

Lonely Blues

v 44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v 45

Repetition & ABBA Magic

Ticket To The Blues    All The King's Horses 
Reason To Stay          Gypsy Queen

Lonely Blues              Rock & Roll

v 46 

Such A Fool               ABBA Magic
All The King's Horses  Alice
Southern Dreams

v 47

ABBA Magic                Inspiration
1-2-3-4                      All The King's Horses
Reason To Stay           Southern Dreams
Rock & Roll                 Alice

v 48

Dans

ABBA Magic                I Close My Eyes
Inspiration              Have You Ever Seen The Rain  1-2-3-4                      Before The Devil
Reason To Stay           Rock & Roll
Southern Dreams        Lonely Blues
All The King's Horses   Such A Fool
(Alice)