Höstterminen 2020
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:00

Tisdag

kl 19:10-20:10

Onsdag

kl 18:00-19:00

Nivå

Novice Tisdag

Intermediate

Novice Onsdag

Instruktörer

Tina och Marika

Anne-Britt och Sara

Marika och Anton

v 36 (Folkets Park)

Repetition

Repetition

Repetition

v 37 (Folkets Park)

v 38 (Folkets Park)

v 39 (Folkets Park)

Tisdag
kl 18:00-19:15

Tisdag
kl 19:30-20:45

Onsdag
kl 18:00-19:15

v 40 (Qulturum Sländan)

LOV

LOV

v 41 (Qulturum Sländan)

LOV

v 42 (Qulturum Sländan)

(Söndag kl 16:15-17:30)

Repetition

v 43 (Qulturum Sländan)

(Söndag kl 16:15-17:30)

Repetition

(Söndag kl 17:45-19:00)

Repetition

v 44 (Qulturum Sländan)

v 45 (Qulturum Sländan)

Inställt

Inställt

Inställt

v 46 (Qulturum Sländan)

Inställt

Inställt

Inställt

v 47 (Qulturum Sländan)

Inställt

Inställt

Inställt


v 48 (Qulturum Sländan)

Inställt

Inställt

Inställt

Vårterminen 2020
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:30

Tisdag

kl 19:45-21:15

Onsdag

kl 18:00-19:30

Nivå

High Novice

Intermediate

Low Novice

Instruktörer

Tina ochMarika

Anne-Britt och Sara

Marika och Anton

v 6

Repetition

Repetition

Repetition

v 7

v 8

v 9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

v 10

v 11

v 12

Uppehåll

Uppehåll

Uppehåll

v 13

Uppehåll

Uppehåll

Uppehåll

v 14

Uppehåll

Uppehåll

v 15

Uppehåll

Uppehåll


Uppehåll


kl 18:00-19:00

kl 19:10-20:10

kl 18:00-19:00

v 16 (Folkets Park)

Repetition

v 17 (Folkets Park)

v 18 (Folkets Park)

v 19 (Folkets Park)

Repris föregående vecka

Repris föregående vecka


v 20 (Folkets Park)

v 21 (Folkets Park)

Dans

v 22 (Folkets Park)

Repetition

Repetition

Repetition