Zumba

Vi har nu dragit igång en Zumbaklass på Loftet. Det spelar ingen roll

om du har kört zumba tidigare eller inte, passet funkar för alla.

Kom och testa!

 

 

 

 

 

OBS! I och med att vi har problem med vår lokal,

så får vi avvakta lite och se om vi kan fortsätta

med zumbapassen eller inte.

Mer info kommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften är 50 kronor per gång och

betalas vid varje tillfälle.*

 

VÄLKOMNA!

 

Har du frågor kontakta Marika på 070-557 07 27

 

*Om man inte sedan tidigare är medlem i Millwalkers betalar man, förutom avgiften per

tillfälle, en engångsavgift på 100 kronor per termin. Detta avser medlemsavgiften för

Millwalkers och behövs för att försäkringen ska gälla om något skulle inträffa.

Copyright © All Rights Reserved