Linedance - en kort resumé

Linedance, solodansen där man ändå dansar tillsammans, dök upp i modern form under slutet av 70- eller början av 80-talet i USA. Uppgifterna om när går isär be-

roende på vem du frågar.

Från att ha varit en enkel dans, ett par steg framåt, något steg bakåt och där-emellan en snurr, en spark eller kanske rent av ett hopp, utförd till i första hand countrymusik, har dansen utvecklats åt olika håll. Idag finns sex etablerade former, nämligen Smooth, Lilt, Raise and fall, Funk, Cuban och Novelty.


Dansformen tog fart och spreds till övriga världen, även till Europa, och i början på 90-talet till Sverige, samt år 2004 till Nykvarn. I Däckshuset, en äldre byggnad som fungerat som ladugård via däcklager till att nu vara allaktivetetshus, dansas det sedan nämnda år.

Det var nämligen då som Krister och Inga-Lill tyckte att det var dags att starta en förening med fokus på det ursprungliga, att dansa huvudsakligen till country- and westernmusk och rock. Eller som Krister uttryckte det, "dansa, stampa och var glad". Detta lyckades på det mest fantastiska sätt och idag är vi en stor förening.


Vi är bortskämda med en fantastisk lokal, nära 200 kvm fritt dansgolv med stamp-

vänliga furubrädor och inga grannar som klagar eftersom de för ett sådant oväsen själva. Huset rymmer nämligen ett flertal replokaler för lokala band samt en skate-

boardramp.

Vår profil


Föreningens idé är att försöka verka för det ursprungliga inom linedance. Detta innebär dels att vi vill behålla de "gamla" danserna (de glöms lätt bort), dels ta till oss nya, men då till musik som stämmer överens med vår idé. Att dansa t ex funk inom våra väggar förekommer, men ofta håller vi oss till countrymusiken.


Har du någon dans som du tror skulle intressera oss, tveka inte, hör av dig!

info@millwalkersnykvarn.se


Copyright © All Rights Reserved