Utlärda danser aktuell


Vårterminen 2019
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:30

Tisdag

kl 19:45-21:15

Onsdag

kl 18:00-19:30

Nivå

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 2

Instruktörer

Tina, Marika och Lennart

Anne-Britt och Sara

Marika och Anton

v 6

Repetition

Repetition

Repetition

v 7

v 8

v 9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

v 10

Repetition

v 11

v 12

Repetition

v 13

Repetition

v 14

v 15

v 16

v 17

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

v 18

VALBORG

VALBORG

1:A MAJ

v 19

Dans

v 20

Repetition

Love Like That

Repetition

Höstterminen 2018
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:30

Tisdag

kl 19:45-21:15

Onsdag

kl 18:00-19:30

Nivå

Novice

Intermediate

Newcomer/Novice

(termin 5)

Instruktörer

Tina och Marika

Anne-Britt och Sara

Marika och Anton

v 36

Repetition

Repetition

Repetition

v 37

v 38

v 39

v 40

v 41

v 42

Repetition

Repetition

v 43

Repetition

Dans

v 44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v 45

Dans

v 46

v 47

Repetition

v 48

Repetition

Repetition

Dans

Vårterminen 2018
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:30

Tisdag

kl 19:45-21:15

Onsdag

kl 18:00-19:30

Nivå

Novice

Intermediate

Newcomer

(termin 4)

Instruktörer

Tina, Marika och Lennart

Anne-Britt och Sara

Marika och Anton

v 6

Repetition

Repetition

Repetition

v 7

v 8

v 9

v 10

Repetition

v 11

v 12

Repetition

v 13

Repetition

v 14

Repetition

v 15

v 16

v 17

v 18

Första maj, dans inställd

Första maj, dans inställd

Repetition

v 19

Repetition

Repetition


Höstterminen 2017
Tid

Tisdag

kl 18:00-19:30

Tisdag

kl 19:45-21:15

Onsdag

kl 18:00-19:30

Nivå

Novice

Intermediate

Newcomer

(Termin 3)

Instruktörer

Tina, Marika och Lennart

Anne-Britt och Sara

Marika, Anton och Pelle

v 39

Repetition

Repetition

Repetition

v 40

v 41

v 42

v 43

v 44

v 45

Dans

Repetition

v 46

Repetition

v 47

v 48

v 49

Repetition

Repetition